Проблемна тема ЕНВК №1

Проблемна тема ЕНВК №1: "Вдосконалення акмеологічного середовища для самореалізації суб’єктів освітнього процесу на основі особистісно-компетентнісного підходу та принципу педагогічної творчості".

понеділок, 22 квітня 2019 р.

Шкільний конкурс конспектів уроків та виховних заходів за типологією діяльнісного навчання

Переможцями шкільного конкурсу конспектів та виховних заходів за типологією  діяльнісного навчання стали:
Малацай Н.О.І місце
Чиж В.С.ІІ місце
Поліщук І.О.ІІІ місце
Детельніше про конкурс

22.04.2019 р. в ЕНВК №1  відбулося засідання педагогічної ради, в ході якого були підведені підсумки атестаційної кампанії – 2019 та визначені орієнтири щодо атестації педагогічних кадрів у 2020 році.

пʼятниця, 29 березня 2019 р.Вітаємо колег з успішним проходженням атестації у 2018/2019н.р.
І.Підтвердження відповідності раніше присвоєним кваліфікаційній категорії та педагогічному званню:
1.     Передерій Л.В. – СВК, «старший учитель»;
2.     Позднякова Т.С.– І категорія;
3.     Зарубіна Н.В. – спеціаліст, «старший учитель»;
4.     Каба Т.І. – СВК, «старший учитель»;
5.     Кацен О. В. – ІІ категорія.

ІІ. Особливо відмічаємо колег, які за підсумками атестації підвищили кваліфікаційну категоріюабо отримали педагогічне звання:
1. Чорна І.О. присвоєно педагогічне звання  «старший учитель»;
2. Ткаченко З.Ю.– присвоєно педагогічне звання  «старший учитель»;
3. Кириченко Л.М. - присвоєно педагогічне звання  «старший учитель»;
4. Устименко Н.В. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання  «старший учитель»;
5. Басіч А.С. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
6. Свириденко В.В. - присвоєно кваліфікаційну категорію на «спеціаліст І  категорії»;
7. Кузьміна Н.В.– присвоєно кваліфікаційну категорію на «спеціаліст ІІ категорії»;
8. Гончаренко О.С.– присвоєно кваліфікаційну категорію на «спеціаліст ІІ категорії».

вівторок, 26 березня 2019 р.

Творча лабораторія

25 березня 2019 року в актовій залі відбулась демонстрація результату спільного проекту - Творчої лабораторії вчителів комплексу.
Члени предметних методичних об'єднань представляли свої блоки спільної Google-презентації "Інформатизація школи - вимога сьогодення", демонструючи узагальнений результат діяльності МО з опрацювання, апробації та впровадження в освітній процес сучасних інформаційно-педагогічних технологій.
Посилання на Google-презентацію

пʼятниця, 8 лютого 2019 р.


07.02. 2019 р. в закладі відбулося засідання педагогічної ради з теми «Майстерність учителя як найвищий рівень педагогічної компетентності», на якому педагогічні працівники не лише систематизували та узагальнювали знання про критерії, рівні, показники професійної компетентності й  майстерності педагога.
Надзвичайно активно:
-   в ході дискусії з’ясовували рівень тотожності понять: «майстерність учителя» та «педагогічна компетентність»;
-  в процесі ділової гри відпрацьовували навички педагогічної техніки (форма організації поведінки вчителя) :
а) вміння використовувати психофізичний потенціал як інструмент виховного впливу;
б) вміння впливати на інших (вербальні, невербальні засоби спілкування);
- в ході тренінгу визначали тип структури професії, основні пріоритети та домінуючи особистісні риси.
  Сподіваємось, що усе вище зазначено стимулювало особистісне професійне зростання кадрів.
пʼятниця, 4 січня 2019 р.


03.01.2019 р. відбувся семінар – практикум «Підходи до оцінювання сформованості основних груп компетентностей учнів», мета якого систематизація  та узагальнення знань педагогічних працівників про концептуальні положення компетентнісно – орієнтованого підходу, що визначає голов­ним завданням сучасної школи забезпечення таких результатів освітнього процесу, які допоможуть людині зайняти гідне місце в суспільстві та реалізувати себе як особистість.
В ході семінару було:
1.З’ясовано принципові відмінності компетентнісно – орієнтованого підходу та традиційного навчання.
2.Конкретизовано змістовне наповнення основних груп компетентностей учнів.
3.Визначено механізми оцінювання сформованості основних груп компетентностей учнів.
4.Відпрацьовано уміння щодо визначення меті уроку у форматі  компетентнісно –орієнтованого освітнього процесу.


вівторок, 4 грудня 2018 р.

Вчитель року – 2019


30. 11. 2018 р. в ЕНВК №1 в межах зонального туру професійного конкурсу «Вчитель року – 2019» вчитель географії  Устименко Н.В. провела відкритий урок в 10-Б класі з теми «Японія». Доцільна інтеграція традиційних, перевірених часом методів (учнівські повідомлення, ролеві ігри, тестування  тощо) та інноваційних прийомів (спільна мультимедійна презентація, «формула успіху», «вихід за межі» та ін.) забезпечили високу результативність освітнього процесу – учні умотивовані до навчання, зацікавлені в здобутті знань, активні.