Проблемна тема ЕНВК №1

Проблемна тема ЕНВК №1: "«Створення інноваційного середовища для забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в контексті реалізації концепції Нової української школи».".

субота, 28 листопада 2020 р.

Засідання настановчої педагогічної ради

    

Якщо є шкільна хмара, карантин - не перешкода для методичної  роботи. Відповідно до річного плану у закладі відбулося засідання настановчої педагогічної ради в межах роботи педагогічного колективу над новою методичною темою  «Створення інноваційного середовища для забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в контексті реалізації Концепції Нової Української Школи».

Аналіз діагностичних обстежень, який представила заступник директора з НВР Волкова Л.Л.,  свідчить, що методична та психологічна готовність педагогів ЕНВК №1 до інноваційної діяльності відповідає означеній меті.

неділя, 15 листопада 2020 р.

Актуальність та перспективність створення інноваційного середовища в закладі освіти

Стьопіна І.А., директор ЕНВК №1

 

Освіта є невід’ємною частиною суспільства, тому в центрі уваги завжди був, є і буде всебічний розвиток особистості молодих громадян держави. Змінюється суспільство — змінюється й освіта. 

Сьогодні майже всі нарікають на недосконалість освіти, взагалі, й школи, зокрема; на невміння педагогів поставити процес навчання у відповідності з вимогами часу. Дійсно, освіта потребує негайних змін — потрібна освіта, яка буде необхідною учням з практичної точки зору, буде давати знання, необхідні у житті за межами школи. 

вівторок, 10 листопада 2020 р.

 Алгоритм «Техніка оволодіння педагогами новітніми методичними прийомами, технологіями та перспективним досвідом»

    Перший етап (установчий):

- аналіз педагогічної діяльності;

- з'ясування проблемних моментів та визначення шляхів їх вирішення; 

- вибір новітніх методичних прийомів/освітню технологію, над вивченням яких треба працювати, щоб вдосконалити творчу лабораторію;

- окреслення мети;

- осмислення послідовності своїх дій. 

Другий етап (навчаючий):

вівторок, 9 червня 2020 р.

Про підсумки атестаційної кампанії


В ЕНВК №1 вже традиційним стало проведення засідання педагогічної ради (квітень) за підсумками атестації, на якому обговорюється загальношкільний  звіт щодо результатів атестаційної кампанії.
 Однак головним на цьому засіданні є творчі звіти педагогів, яким підвищено кваліфікаційну категорію та/або присвоєно педагогічне звання. З одного боку, подібні звіти – це поширення доробок та напрацювань серед педагогічного загалу, а, з іншого боку, - це стимул для колег щодо активізації творчого потенціалу.
Подібні звіти  висвітлюють участь педагога у методичній роботі; участь та призерство його вихованців в конкурсах; наявність друкованих матеріалів; сертифікатів тренінгів, вебінарів, онлайн – курсиів  та ін.

пʼятниця, 5 червня 2020 р.

Підсумки роботи педагогічного колективу ЕНВК №1


Як підсумок роботи педагогічного колективу ЕНВК №1 над єдиною науково – методичною проблемною темою «Вдосконалення акмеологічного середовища для самореалізації суб’єктів освітнього процесу на основі особистісно - компетентнісного підходу та принципу педагогічної творчості» було проведено засідання педагогічної ради, в ході якого, відповідно до алгоритму аналітичного етапу роботи, було здійснено наступне вивчення результативності реалізації методичної теми та з’ясуванням протиріч між метою та результатами роботи й визначення шляхів рішення виявлених протиріч.